How to avoid a climate disaster

How to Avoid a Climate Disaster is een boek geschreven door Bill Gates dat een uitgebreid plan presenteert voor het aanpakken van klimaatverandering. In het boek betoogt Gates dat het bereiken van netto-nul-uitstoot van koolstofdioxide tegen 2050 essentieel is om een ​​klimaatramp te voorkomen en schetst de stappen die individuen, bedrijven en overheden kunnen nemen […]